Bränsle och energikällor

Växthuseffekten

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar och politiska frågor. Som en följd av det allt varmare klimatet smälter polarisen och havsnivåerna ökar. Redan idag drabbas vissa ö-nationer i Stilla havet och Indiska oceanen av den större vattenvolymen. På sikt riskerar dessa öar att helt försvinna och allt fler länder i olika delar av världen att drabbas av de ökande vattenmassorna. Dessutom finns en stor risk att många djurarter utrotas i och med att de får svårt att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Hur kan vi rädda planeten?

Greenhouse_EffectAtt stoppa den negativa utvecklingen utgör en enorm utmaning som kräver att världens länder samarbetar mot klimathotet. En svensk Professor: Jag har lösningen på växthuseffekten. Han menar att vi måste minska användningen av fossila bränslen som olja och kol, för att istället använda metangas och biogas. Metan är en av de gaser som bidrar till den globala uppvärmningen och därför anses vara en miljöbov. Men enligt professorn skulle en större användning av metangas, som också kan uppgraderas till biogas, innebära att vi minskar våra utsläpp av koldioxid. Mindre koldioxidutsläpp skulle innebära en minskad växthuseffekt och människan skulle på så sätt kunna rädda planeten.

 

techcompass