Bränsle och energikällor

Tvåtaktsmotorer en miljöfara

Ny forskning visar att tvåtaktsmotorer är mer miljöfarliga än man tidigare trott. Flera undersökningar visar att de ungefär 200 000 tvåtaktsmotorerna som driver fritidsbåtar i Sverige idag släpper ut mer farliga kolväten i svenska vatten än hela den svenska yrkestrafiken tillsammans. Förutom att tvåtaktarnas avgaser innehåller mer luftföroreningar än andra motorers går ungefär en tredjedel av bensinen rakt genom motorn. Det innebär att båtägare som använder gamla tvåtaktare dumpar i princip en tredjedel av sitt bränsle rakt ner i sjön. Detta har gjort att det kan komma att införas ett förbud mot den gamla sortens tvåtaktsmotorer på fritidsbåtar. Om du har en gammal tvåtaktsmotor idag finns det dock flera saker du kan göra redan nu för att göra din motor något miljövänligare.

En av de sakerna är att, om du inte redan gör det, börja tanka din motor med alkylatbensin istället för vanlig bensin. Alkylatbensin innehåller nämligen inte ämnen som bensen eller aromater – det är en av de renaste petroleumprodukterna som går att ta fram. Detta gör att alkylatbensin minskar en tvåtaktares skadliga utsläpp med mellan 80 och 90 procent. Alkylatbensin går att tanka från pump från vissa bensinstationer, och säljs annars på dunkar om fem liter. Bensinen ska blandas ut med en olja innan den används i motorn, och om du vill värna om miljön ska du då välja en miljöanpassad utombordarolja, som både är mindre giftig än vanlig olja och är biologiskt nedbrytbar.Tvåtaktsmotorer en miljöfara 22

Ett annat sätt att göra din tvåtaktare mer miljövänlig är att ge den service regelbundet. Om du ser till att alltid ha friska tändstift och brytarspetsar, ett rent luft- och bränslefilter, rena tändkablar och att förgasaren alltid är rätt justerad kommer bränsleförbrukningen att minska betydligt. Dessutom blir avgaserna mindre farliga. Om du behöver hjälp med att byta ut vissa delar av din motor eller sköta servicen av den är Stora tvåtaktsboken av Jim Lundberg rätt bok för dig. I boken finns bland annat detaljerade illustrationer av hur man tar isär och sätter ihop olika motorer, vilka du kan använda som guide i ditt arbete. Du kan köpa boken på Plusbok.se.

Det bästa är självklart att byta ut tvåtaktaren mot en modernare motor, men med de här åtgärderna kan du göra en liten insats för miljön även om du inte har möjlighet att byta motor.

techcompass