Inlägg taggade med "Strålning"

Radioaktivitet i kroppen går att mäta

Radioaktivitet i kroppen går att mäta

Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har finansierat ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och förbättra mätmetoder av radionuklider i människokroppen. Skälet var att man gjorde det för att kunna upprätthålla en god beredskap i Sverige i fall av radionukleära händelser. Forskningsprojektet har lett till att det nu […]

Läs mer
techcompass