Inlägg taggade med "Forskning"

Köttet största boven i växthusdramat

Köttet största boven i växthusdramat

Trots att vi i mer än 20 år har diskuterat klimatet, växthuseffekten och vilka åtgärder som måste vidtas för att stävja den, och trots att det svenska folket är ett av de bästa i världen när det gäller att källsortera och på andra sätt värna om miljön, ökar svenskarnas klimatavtryck. […]

Läs mer

Miljövänliga batterier

Miljövänliga batterier

De batterier som dominerar marknaden idag, och som har gjort det under lång tid, är litiumjonbatterier. Anledningen till det är att de än så länge är överlägsna när det gäller energi och prestanda i relation till storlek. Dessa batterier medför dock en rad konsekvenser för miljön. Litiumresurserna i världen är […]

Läs mer

Förnyelsebara energikällor

Förnyelsebara energikällor

Dagens forskare har länge varit överens: det finns ett trängande behov av att hitta nya förnyelsebara energikällor. I många år har det handlat om att få med sig politiker, som hellre tittar på kortsiktiga vinster än långsiktiga investeringar, på tåget. Det verkar ha skett i en ökad grad under det […]

Läs mer

Radioaktivitet i kroppen går att mäta

Radioaktivitet i kroppen går att mäta

Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har finansierat ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och förbättra mätmetoder av radionuklider i människokroppen. Skälet var att man gjorde det för att kunna upprätthålla en god beredskap i Sverige i fall av radionukleära händelser. Forskningsprojektet har lett till att det nu […]

Läs mer
techcompass