Inlägg taggade med "Bränsle"

Inte lätt att beräkna restid och bränsleåtgång

Inte lätt att beräkna restid och bränsleåtgång

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut kan det här med att räkna ut både restid och bränsleåtgång. Det är inte så lätt som att multiplicera bilens bränsleförbrukning med antal körda kilometrar. Då VTI gör bränsleförbrukningsmätningar tar man hänsyn till betydligt fler parametrar. Man utgår i sina mätningar från fordon som är […]

Läs mer
techcompass