Bränsle och energikällor

Miljövänliga batterier

De batterier som dominerar marknaden idag, och som har gjort det under lång tid, är litiumjonbatterier. Anledningen till det är att de än så länge är överlägsna när det gäller energi och prestanda i relation till storlek. Dessa batterier medför dock en rad konsekvenser för miljön. Litiumresurserna i världen är till exempel mycket begränsade, och det är tveksamt om de kan täcka upp det behov som skulle uppstå i och med att allt mer i vår vardag baseras på bärbar elektronik, till exempel bilar. Litium är även mycket svårt att återvinna ur dagens batterier, som består av icke-biologiska material, och dessutom innehåller andra ämnen som är ännu mer sällsynta än litium och som kräver en stor mängd energi för att återvinna. Vid återvinningen skapas dessutom toxiska gaser.batteries-444627_1280

Forskare vid Uppsala universitet undersöker därför ett miljövänligare alternativ till litiumbatterierna. Daniel Brandell, som är docent vid institutionen för kemi och en av forskarna bakom idén, har tillsammans med sina kollegor arbetat för att ta fram ett batteri som är baserat på återvinning och förnybara, biologiska material. Batteriet ska ha samma energiinnehåll som dagens litiumbatterier. Batteriets komponenter är bland annat tillverkade med material som tallkåda och alfalfagroddar, och materialen kan återvinnas med ofarliga kemikalier som etanol och med vanligt vatten.

De nya biologiska materialen i batteriet gör att man kan återvinna litiumet i batteriet och skapa ett nytt batteri genom att tillsätta nytt biologiskt material. Det nya batteriet kunde producera 99 procent av energin i det ursprungliga batteriet. Med denna återvinningslösning skulle litiumbristen i framtiden kunna lösas, och återvinning av batterier skulle inte innebära en miljöfara på det sättet det har gjort hittills. Forskarna bakom batteriet tror att energin som återfås i återvunna batterier kommer att kunna bli högre än 99 procent, och att lösningarna för att skapa och återvinna batterierna kommer att bli mycket kostnadseffektiva, något som bådar gott inför en framtida marknad.

Än så länge har dock forskarna inte kommit så långt i utvecklingen av sitt miljövänliga batteri att det kan släppas på marknaden. De som vill använda bärbar elektronik är därför fortfarande hänvisade till traditionella litiumbatterier, till exempel av modellen AAA-batteri. Du hittar alla batterier du behöver på Energizer.se.

Taggar:
techcompass