Bränsle och energikällor

Hur fattar man klimatsmarta beslut?

Det är lätt att tänka att det är samhället i stort som ska fatta klimatsmarta beslut, men det är även viktigt att ställa sig frågan vad man själv kan bidra med. Att rädda klimatet för våra efterlevande kan kännas som en övermäktig uppgift för den enskilde individen, men faktum är att vi alla måste dra vårt strå till stacken om vår planet ska kunna fortsätta vara vårt hem. Här nedan kommer några tips på vad du kan göra och hur du kan tänka för att just du ska kunna fatta de bra besluten för klimatet.

Viktigt att tänka på de små handlingarna

Det är viktigt att inte dra för stora växlar som privatperson och tro att man till exempel måste installera egen solenergi för att anses hjälpa till. Även om det självklart vore toppen om vi alla kunde producera vår egen el på ett förnybart vis så är det snarare i de vardagliga handlingarna vi snabbt kan se resultat. Regeringen uppmuntrar till hållbar konsumtion och det innebär att vi som privatpersoner bör se över våra konsumtionsvanor. Slänger vi mycket mat? Köper vi ofta nya kläder? Hur länge duschar vi? Att se till att minska på matsvinnet, inte använda mer vatten än nödvändigt och kanske laga kläderna innan vi köper nya är tre genomförbara strategier för ett mer hållbart konsumerande.

Resandet en stor miljöbov

En av de stora miljöbovarna är det ökande resandet. Resor med flyg och bil sker ofta med fordon som förbränner ej förnybara bränslen, såsom bensin och diesel. Dessa är som de flesta vet direkt skadliga för miljön och människors hälsa. Däremot är vi ju beroende av att kunna ta oss från A till B för att vårt vardagliga liv ska gå ihop. För de som har tillgång till en väl utbyggd kollektivtrafik är tipset att i största möjliga mån åka kollektivt. För människor på landsbygden är detta svårare att få ihop, därför kan man kanske kompensera på andra områden i vardagen. När det gäller utlandsresor är ett gott råd att stanna längre på en plats och istället göra färre resor.

techcompass