Bränsle och energikällor

Förnyelsebara energikällor

Dagens forskare har länge varit överens: det finns ett trängande behov av att hitta nya förnyelsebara energikällor. I många år har det handlat om att få med sig politiker, som hellre tittar på kortsiktiga vinster än långsiktiga investeringar, på tåget. Det verkar ha skett i en ökad grad under det senaste decenniet, och i dag råder det en enighet kring att investera i förnyelsebar energi. Vi har länge haft tillgång till dessa nya energikällor och dess teknologi har funnits tillgänglig lika länge. Utmaningen har istället varit att kunna producera energi i lika stor skala som de fossila bränslena som kol och olja. Våra möjligheter att utvinna större mängder har ökat i takt med att forskningsanslagen har stegrat, vilket innebär att vi i dag har bättre förutsättningar än någonsin att ta upp kampen mot en miljövänligare energiproduktion.

 

En energiform som funnits ett bra tag i hela Europa är vindkraften. Det har normalt varit vanligare i länder med större yta och god tillgång till blåst, men det börjar nu dyka upp vindkraftverk lite här och där runt om i världen. Danmark leder ligan över hur mycket av landets energikonsumtion som kommer från vindkraften. Där är det över en fjärdedel, 27 %, av elen som genererats av vindkraft. Det kan jämföras med Sveriges 5 %, som med det placerar sig långt ned i jämförelse med andra europeiska länder. En anledning till det kan vara att man anser att teknologin ännu inte är tillräckligt sofistikerad för att effektivt omvandla vind till användbar energi. Det börjar dock ändras på det, och förhoppningen är att andelen vindkraft ska öka betänkligt framöver.Förnyelsebara energikällor 2

 

Solkraften ses ofta som ett alternativ till vindkraften, men ett bättre sätt att beskriva det på är kanske som komplement. Ingen av dessa energiformer klarar nämligen av att stå för elförsörjningen på egen hand, varför de båda behövs om vi ska klara av en grön energiomställning. Solenergi passar också bra med vindkraftverk eftersom de inte är beroende av samma väder. Chanserna till att generera energi ökar om det fungerar vid både blåst och sol. Solkraften lider av samma problem som vindkraften – nämligen att mycket blir till spillvärme i omvandlingen från rå energi till ström för konsumenten. Även här går utvecklingen framåt och solpaneler har sjunkit så pass mycket i pris att de nu går att köpa även för privatpersoner.

 

I väntan på att de förnyelsebara energiformerna kan stå för hela vår energiförsörjning finns det andra alternativ som låter dig spara på miljön och plånboken. Värmepumpar som håller bra kvalitet är ett bra sätt att säkerställa att dina energikostnader hålls nere.

Taggar:
techcompass