Bränsle och energikällor

Flygplan och miljö

Man brukar säga att flyg och miljö är en ekvation som kan vara svår att få ihop. Flyg anses helt enkelt vara en miljöbov som har stor påverkan på klimatet. Hur stort problemet egentligen är, är omtvistat och precis som när det gäller all diskussion om människans klimatpåverkan är diskussionen väldigt polariserad. Fakta är dock att flygtrafiken har fördubblats på bara femton år. Även om det har utvecklas effektivare flygbränslen så ökar utsläppen från flyget för varje år. Jämfört med biltrafik är utsläppen mycket höga i relation till hur få det ändå är som har möjlighet att välja flyg framför mer miljövänliga transportmedel.

Vad du själv kan göra

När du flyger kan du klimatkompensera, som det heter. Det brukar innebära att man som konsument av flygresor betalar lite extra för att stödja projekt som har en positiv miljöpåverkan. Dessa projekt har dock ofta ifrågasatts och många menar att det vore bättre om flygbolagen själva tog ett större ansvar. Frågan om skatt på flygbränsle är central när det gäller ansvar. Inom flyget hävdar många att de inte ska vara höga skatter eftersom de, till skillnad från biltrafikanter, bekostar större delen av sin egen infrastruktur. Hur man än vänder och vrider på frågan så är det bra att flyga med måtta. Om du håller på att planera flytt och flyttstädning Göteborg – Stockholm har du såklart mer ekonomiska och miljövänliga alternativ än att använda flygfrakt för hela ditt bohag. Även i mindre uppenbara fall kan t.ex. snabbtåg vara ett bra alternativ, även tidsmässigt, om du räknar med taxiresor till och från flygplatser.

miljö.se

Flyg är inte alltid det sämsta alternativet för miljön

Enligt Naturskyddsföreningen står flyget för 4-5 % av alla klimatpåverkande utsläpp i världen. Statliga luftfartsverket hävdar att siffran är 3 %. Man får alltså olika svar på hur farligt flyget är för miljön, beroende på vem man frågar. Även 3% är dock en hög siffra med tanke på hur lite människor flyger i relation till hur mycket bil vi åker, världen över. Men det finns också situationer där miljöpåverkan, per passagerare, är mindre vid flyg än vad den skulle vara vid val av andra transportmedel. Ett exempel är rutten Visby – Stockholm på vintern. De enorma passagerarfärjorna är nästan tomma på passagerare men kräver nästan lika mycket drivmedel som när de är som fullast på sommaren. Flygen på denna rutt är däremot oftast fullbokade av flygpendlare. Samtidigt kan man säga att det, i normalfallet, är just de korta flygningarna i mindre plan som har störst negativ miljöpåverkan per passagerare jämfört med bilresor längs motsvarande sträcka. Även små snabbfärjor räknas som ett sämre alternativ för miljön än flyget.

techcompass