Bränsle och energikällor

Elbil, ett miljövänligt alternativ?

Frågan i rubriken är egentligen omöjlig att besvara på ett entydigt sätt. Först måste man nämligen veta till vad elbilen, i så fall, är ett alternativ. Som alternativ till en ny bensindriven bil är elbilen ett mycket bra miljöval. Men det är inte lika bra som att åka kommunalt. Det finns också gott hopp om att elbilarna i framtiden kommer att bli så många, och så bra, att koldioxidutsläppen sjunker kraftigt i hela världen. I den här bloggtexten ska vi titta lite närmare på vad som kan göra elbilar till ett bra, respektive mindre bra, alternativ idag.

Varifrån kommer elen?

Elbilar är jättebra om man kan köra dem på miljövänlig el. Om den el som “tankas” kommer från koldrivna kraftverk är det inte alls lika säkert att det är fråga om en miljövinst. Miljöbilar blir dock mer och mer miljövänliga i takt med att vi lär oss framställa renare el från förnyelsebara energikällor. Till exempel solenergi. Diskussionen om Billigare körkort för elbil är fullt förståelig och ett sätt motivera fler att satsa på elbil. Även om dagens elbilar inte är perfekta och körs på “dålig el” så innebär marknaden och intresset för elbilar att bilarna kommer att bli bättre och mer miljövänliga i framtiden.

Finns det bättre alternativ än elbilar

När det gäller bilar så är inte bara bränsleförbrukningen utan även tillverkningen ett potentiellt miljöproblem. Det går åt mycket energi vid tillverkningen av en bil. I regel är det bättre att köpa en begagnad bil eller att köra sin befintliga bil lite längre. Antalet nytillverkade bilar vi köper under vårt liv som bilförare är ganska avgörande för hur mycket vi belastat miljön. Det är dock inte säkert att detta gäller om den gamla bilen släpper ut väldigt mycket avgaser. Ett råd till aspirerande elbilsköpare kan vara: kör din nuvarande bil i två år till så kommer du att kunna köpa en bättre, billigare och mer miljövänlig elbil.

techcompass