Kategori Bränsle och energikällor

Hur fattar man klimatsmarta beslut?

Watering Young Plant - Vintage Effect

Det är lätt att tänka att det är samhället i stort som ska fatta klimatsmarta beslut, men det är även viktigt att ställa sig frågan vad man själv kan bidra med. Att rädda klimatet för våra efterlevande kan kännas som en övermäktig uppgift för den enskilde individen, men faktum är […]

Läs mer

Elbil, ett miljövänligt alternativ?

An electric car in charging on the street

Frågan i rubriken är egentligen omöjlig att besvara på ett entydigt sätt. Först måste man nämligen veta till vad elbilen, i så fall, är ett alternativ. Som alternativ till en ny bensindriven bil är elbilen ett mycket bra miljöval. Men det är inte lika bra som att åka kommunalt. Det […]

Läs mer

Växthuseffekten

Polar bear mother with two cubs on an ice flow in the arctic ocean.  Symbolic for climate situation in the arctic. Symbol for endangered wildlife by global warming. The picture is taken between Franz Josef Land and North pole in the russian arctic. It is a mother with a  1/2 years old cubs.Copy space.

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar och politiska frågor. Som en följd av det allt varmare klimatet smälter polarisen och havsnivåerna ökar. Redan idag drabbas vissa ö-nationer i Stilla havet och Indiska oceanen av den större vattenvolymen. På sikt riskerar dessa öar att helt försvinna och […]

Läs mer

Flygplan och miljö

Flygplan och miljö

Man brukar säga att flyg och miljö är en ekvation som kan vara svår att få ihop. Flyg anses helt enkelt vara en miljöbov som har stor påverkan på klimatet. Hur stort problemet egentligen är, är omtvistat och precis som när det gäller all diskussion om människans klimatpåverkan är diskussionen […]

Läs mer

Köttet största boven i växthusdramat

Köttet största boven i växthusdramat

Trots att vi i mer än 20 år har diskuterat klimatet, växthuseffekten och vilka åtgärder som måste vidtas för att stävja den, och trots att det svenska folket är ett av de bästa i världen när det gäller att källsortera och på andra sätt värna om miljön, ökar svenskarnas klimatavtryck. […]

Läs mer

Miljövänliga batterier

Miljövänliga batterier

De batterier som dominerar marknaden idag, och som har gjort det under lång tid, är litiumjonbatterier. Anledningen till det är att de än så länge är överlägsna när det gäller energi och prestanda i relation till storlek. Dessa batterier medför dock en rad konsekvenser för miljön. Litiumresurserna i världen är […]

Läs mer

Tvåtaktsmotorer en miljöfara

Tvåtaktsmotorer en miljöfara

Ny forskning visar att tvåtaktsmotorer är mer miljöfarliga än man tidigare trott. Flera undersökningar visar att de ungefär 200 000 tvåtaktsmotorerna som driver fritidsbåtar i Sverige idag släpper ut mer farliga kolväten i svenska vatten än hela den svenska yrkestrafiken tillsammans. Förutom att tvåtaktarnas avgaser innehåller mer luftföroreningar än andra motorers […]

Läs mer

Förnyelsebara energikällor

Förnyelsebara energikällor

Dagens forskare har länge varit överens: det finns ett trängande behov av att hitta nya förnyelsebara energikällor. I många år har det handlat om att få med sig politiker, som hellre tittar på kortsiktiga vinster än långsiktiga investeringar, på tåget. Det verkar ha skett i en ökad grad under det […]

Läs mer

Radioaktivitet i kroppen går att mäta

Radioaktivitet i kroppen går att mäta

Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har finansierat ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och förbättra mätmetoder av radionuklider i människokroppen. Skälet var att man gjorde det för att kunna upprätthålla en god beredskap i Sverige i fall av radionukleära händelser. Forskningsprojektet har lett till att det nu […]

Läs mer

Inte lätt att beräkna restid och bränsleåtgång

Inte lätt att beräkna restid och bränsleåtgång

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut kan det här med att räkna ut både restid och bränsleåtgång. Det är inte så lätt som att multiplicera bilens bränsleförbrukning med antal körda kilometrar. Då VTI gör bränsleförbrukningsmätningar tar man hänsyn till betydligt fler parametrar. Man utgår i sina mätningar från fordon som är […]

Läs mer
techcompass